Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, a preto vám v záujme lepšej ochrany poskytujeme toto oznámenie, v ktorom vysvetľujeme naše postupy pri poskytovaní informácií online a možnosti, ktoré môžete urobiť v súvislosti so spôsobom zhromažďovania a používania vašich informácií. Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky informácie zhromaždené alebo poskytnuté na tejto webovej lokalite. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili všeobecné pravidlá týkajúce sa používania tejto webovej lokality.

Informácie, ktoré sa dozvedáme od zákazníkov, nám pomáhajú prispôsobovať a neustále zlepšovať vaše skúsenosti v spoločnosti Team Micro. V závislosti od vášho používania webovej lokality Team Micro môžeme zhromažďovať dva rôzne typy informácií:

Osobné údaje:

Osobné údaje zahŕňajú meno, telefónne číslo, e-mailové adresy, osobné zdravotné údaje, dátum narodenia a všetky fotografie, ktoré poskytnete. Osobné údaje, ktoré sa môžete rozhodnúť poskytnúť tímu Micro prostredníctvom tejto webovej lokality, používame len na účel, na ktorý boli poskytnuté, a neposkytujeme ich externým stranám, pokiaľ neposkytujeme odporúčacie služby, ako je opísané počas vašej komunikácie s nami. Vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje použijeme len na komunikáciu s vami v súvislosti s otázkami, ktoré ste zadali na webovej lokalite Team Micro, na zodpovedanie iných otázok, správu vašich objednávok alebo na odovzdanie príslušným partnerom na poskytnutie služby, o ktorej ste požadovali informácie.

Môžeme vám posielať marketingovú komunikáciu prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Ak si neželáte dostávať tieto oznámenia, použite funkcie STOP alebo odhlásenie, ktoré sú v týchto oznámeniach k dispozícii.

Neosobné informácie:

Môžeme zhromažďovať neidentifikujúce a súhrnné informácie, aby sme mohli lepšie navrhnúť našu webovú lokalitu. Môžeme napríklad sledovať informácie, aby sme mohli zistiť, koľko osôb navštívilo určitú oblasť na našej webovej lokalite, ale tieto informácie neposkytneme externým stranám, okrem tých, ktoré pomáhajú pri sledovaní týchto údajov. Okrem toho môžeme sledovať určité informácie o vašej návšteve našej webovej lokality. Tieto informácie môžu zahŕňať názov vašej domény a IP adresu, verziu prehliadača, operačný systém, adresu URL, z ktorej ste prišli, a stránky, ktoré ste navštívili v rámci webovej lokality. Tieto informácie používame len v súhrnnej forme na monitorovanie výkonu našej webovej lokality, využívania funkcií a služieb, trendov návštevnosti a verzií prehliadačov.

Používanie súborov cookie:

Súbory cookie sú veľmi malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača pri návšteve niektorých webových stránok. Súbory cookie používame na identifikáciu vášho počítača, aby sme mohli prispôsobiť vaše používateľské prostredie, sledovať obsah nákupného košíka a zapamätať si, kde sa nachádzate v procese objednávky. Súbory cookie, ktoré sú už uložené vo vašom počítači, môžete deaktivovať, ale môže to zabrániť správnemu fungovaniu našej webovej stránky.

Webové lokality tretích strán:

Hoci táto webová lokalita obsahuje odkazy na iné webové lokality, nebudeme zdieľať osobné údaje o používateľoch s prevádzkovateľmi takýchto prepojených webových lokalít. Nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov ani za obsah prepojených webových lokalít a týmto sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti a ručenia, ktoré z nich môžu vyplynúť. Odkazy z našej webovej lokality na prepojené lokality a z nich neznamenajú naše schválenie akejkoľvek prepojenej lokality alebo jej obsahu.

Zabezpečenie údajov

Na zachovanie presnosti údajov a zabezpečenie správneho používania informácií máme zavedené postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online. Beriete však na vedomie, že ste si vedomí obmedzení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov, okrem iného: (1) možných obmedzení alebo zlyhaní bezpečnostných opatrení a funkcií, opatrení na ochranu súkromia a overovania v tomto systéme a (2) že údaje alebo informácie môžu byť predmetom odpočúvania, manipulácie alebo zmeny treťou stranou.

Ako nás kontaktovať

Ak máte ďalšie otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, pošlite e-mail na adresu: info@pmusave.com.

Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov uverejnením zmenených zásad ochrany osobných údajov na tejto webovej lokalite.